Теплицька селищна рада
Вінницька область, Гайсинський район
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Інформація про перелік соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати на території Теплицької селищної територіальної громади, їх зміст і порядок надання

Дата: 20.01.2022 15:57
Кількість переглядів: 2920

Мета: надання соціальних послуг громадян похилого віку та сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.

Основними завданнями є:

- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;

- виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

- виявлення громадян похилого віку, інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги;

- забезпечення якісного надання соціальних послуг;

- здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах;

- забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи.

Соціальні послуги надаються відповідно до державних стандартів соціальних послуг, затверджених Мінсоцполітики.

Зміст та обсяг соціальної послуги для кожного її отримувача визначається індивідуально залежно від його потреб і зазначається в індивідуальному плані надання соціальної послуги, що є невід’ємною частиною договору про надання соціальної послуги.

ПЕРЕЛІК СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

  1. догляд вдома;
  2. догляд стаціонарний;
  3. натуральна допомога;
  4. консультування;
  5. соціальний супровід;
  6. екстрене (кризове) втручання.

Зміст соціальної послуги догляду вдома

Основні заходи, що складають зміст соціальної послуги, передбачають:

Зміст послуги: комплекс заходів, що здійснюються за місцем проживання (вдома) отримувача соціальної послуги протягом робочого дня суб’єкта, що надає соціальну послугу догляду вдома, який спрямований на створення умов забезпечення життєдіяльності осіб, які частково або повністю втратили/не набули здатності до самообслуговування.

Форма надання послуги: за місцем проживання отримувача соціальної послуги (вдома) протягом робочого дня.

Термін надання послуги: Соціальна послуга догляду вдома може надаватись постійно (для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю з фізичними та/або сенсорними порушеннями III групи рухової активності - 1-2 рази на тиждень (за необхідності), IV групи рухової активності (5 ступінь індивідуальної потреби) - 2 рази на тиждень, IV групи рухової активності (6, 7 ступені індивідуальної потреби) - 3 рази на тиждень; V групи рухової активності - 5 разів на тиждень, для осіб з інвалідністю І групи підгрупи А - 6-7 разів на тиждень (за потреби)), для осіб з когнітивними розладами при базовому рівні (від 112 до 142 балів) - потреба у відвідуванні становить 5 разів на тиждень, при задовільному рівні (від 143 до 244 балів) - 4-3 рази на тиждень, при доброму рівні (від 245 до 314 балів) - 3-2 рази на тиждень; при відмінному рівні (від 315 до 345 балів) - 1 раз на тиждень; періодично (2 рази на місяць для осіб з когнітивними розладами, для осіб з інвалідністю з психічними та поведінковими розладами - 2-4 рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період), для дітей з інвалідністю віком від трьох до 18 років при ступені індивідуальних потреб дитини «періодичний догляд» - 2 рази на тиждень; «постійний догляд» - 4-3 рази на тиждень; «інтенсивний догляд» - 5 разів на тиждень.

Соціальні групи: особи похилого віку, у тому числі з когнітивними розладами; особи з інвалідністю, у тому числі з психічними та поведінковими розладами (крім осіб, які страждають на психічні розлади і вчинили суспільно небезпечні діяння та отримують амбулаторну психіатричну допомогу в примусовому порядку за рішенням суду), діти з інвалідністю віком від трьох до 18 років, особи з тяжкими формами захворювання (у тому числі до встановлення інвалідності), які не здатні (частково нездатні) до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.

Умови надання послуги: безоплатно, за плату або із встановленням диференційованої плати. 

Правові підстави для надання соціальної послуги: Державний стандарт догляду вдома (наказ Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013  № 760, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.11.2013р.за№1990/24522), Статут комунальної установи Теплицької селищної ради «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)». 

Підстави для відмови у наданні послуг: 

- відсутність потреби у соціальній послузі за результатами оцінювання потреб особи;

- ненадання надавачем соціальної послуги догляду вдома.

Основні заходи, що складають зміст соціальної послуги, передбачають:

для отримувачів соціальної послуги III групи рухової активності:

- допомогу у веденні домашнього господарства;

- надання інформації з питань соціального захисту населення;

- допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги (у вигляді скерування, переадресації, супроводу до фахівця з такої допомоги);

- допомогу в оформленні документів, внесення платежів;

для отримувачів соціальної послуги IV, V групи рухової активності та дітей з інвалідністю віком від трьох до 18 років:

- допомогу у веденні домашнього господарства;

- допомогу у самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, прийом ліків, годування тощо);

- допомогу при пересуванні по квартирі;

- допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами;

- навчання навичкам самообслуговування;

- допомогу у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;

- психологічну підтримку;

- надання інформації з питань соціального захисту населення;

- допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги (у вигляді скерування, переадресації, супроводу до фахівця з такої допомоги);

- допомогу в оформленні документів, внесення платежів (для дітей з інвалідністю за потреби);

для отримувачів соціальної послуги з когнітивними розладами, психічними та поведінковими розладами:

- допомогу у веденні домашнього господарства;

- допомогу у самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, прийом ліків, годування тощо);

- допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами;

- навчання навичкам самообслуговування;

- допомогу у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;

- психологічну підтримку;

- надання інформації з питань соціального захисту населення;

- допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги (у вигляді скерування, переадресації, супроводу до фахівця з такої допомоги);

- допомогу в оформленні документів, внесення платежів.

Зміст соціальної послуги догляд стаціонарний

Основні заходи, що складають зміст соціальної послуги, передбачають:

Зміст послуги:

- забезпечення умов для стаціонарного перебування, харчуванням;

- допомога у дотриманні особистої гігієни, самообслуговуванні;

- спостереження за станом здоров’я та організація надання медичної допомоги, у тому числі відповідно до призначень лікарів;

- надання реабілітаційних послуг відповідно до індивідуальних програм реабілітації;

- організація денної зайнятості та дозвілля, психологічна підтримка.

Форма надання соціальної послуги: Стаціонарна.

Термін надання: Не визначено (за потребою).

Соціальні групи: особи/сім’ї, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах.

Умови надання соціальної послуги:

1. За рахунок бюджетних коштів (безоплатно) соціальні послуги надаються:
- особам з інвалідністю I групи;
- отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких менший двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб - всі соціальні послуги.

2. З установленням диференційованої плати, залежно від доходу отримувача соціальних послуг:
 - з установленням диференційованої плати надаються соціальні послуги отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.

3. За рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб надаються соціальні послуги (на платній основі):
- особам, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.

Правові підстави для надання соціальної послуги: наказ Міністерства соціальної політики України від 29.02.2016 р. № 198 «Про затвердження Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговуванн чи не набули такої здатності», постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)” від 29.12.2009 № 1417 із змінами та доповненнями, Статут комунальної установи Теплицької селищної ради «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)». 

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:

- неповний комплект поданих документів;
- наявність укладеного договору довічного утримання(догляду).

Зміст соціальної послуги натуральна допомога

Основні заходи, що складають зміст соціальної послуги, передбачають:

Зміст послуги:

- прання білизни та одягу;

- прасування;

- ремонт одягу (дрібний);

- пошиття одягу;

- перукарські послуги;

- послуги манікюрниці (педикюрниці);

- ремонт взуття;

- косметичне, вологе, генеральне прибирання житла;

- миття, заклеювання вікон;

- побілка стін вапном;

- чищення пічних димоходів;

- забезпечення паливом;

- рубання (розпилювання) дров;

- принесення вугілля, дров;

- обробіток присадибної ділянки;

- косіння трави біля будинку/паркану;

- ремонтні роботи;

- допомога при консервуванні овочів та фруктів;

- організація харчування;

- надання продуктів харчування, предметів і засобів особистої гігієни, санітарно-гігієнічних засобів та засобів догляду, одягу, взуття та інших предметів першої необхідності.

Форма надання соціальної послуги: Денна.

Термін надання соціальної послуги: Короткостроково, періодично, довгостроково. 

Соціальні групи: особи/сім’ї, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах.

Умови надання соціальної послуги:  

1. За рахунок бюджетних коштів (безоплатно) соціальні послуги надаються:
- особам з інвалідністю I групи;
- отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких менший двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб - всі соціальні послуги;

2. З установленням диференційованої плати, залежно від доходу отримувача соціальних послуг:
 - з установленням диференційованої плати надаються соціальні послуги отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.

3. За рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб надаються соціальні послуги ( на платній основі):
- особам, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.

Правові підстави для надання соціальної послуги: Закон України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України № 1417 від  29.12.2009р. «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» із змінами та доповненнями, накази Міністерства соціальної політики № 587 від 01.06.2020р. «Порядок надання соціальних послуг», № 198 від 29.02.2016 «Про затвердження Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність  до самообслуговування чи не набули такої здатності, № 429 від 23.06.2020р. «Про затвердження Класифікатора соціальних послуг», Статут комунальної установи Теплицької селищної ради «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)». 

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги: 

- відсутність потреби в соціальній послузі за результатами оцінювання потреб потенційного отримувача соціальної послуги;
- закінчення строку дії договору про надання соціальних послуг (крім випадків продовження строку дії договору за результатами повторного оцінювання потреб);
- відмова від отримання соціальної послуги отримувача соціальної  послуги / його законного представника / уповноваженого представника сім’ї;
- зміна місця проживання / перебування отримувача соціальної послуги, якщо це зумовлює зміну надавача соціальної послуги;
- невиконання без поважних причин отримувачем соціальної послуги вимог, визначених договором про надання соціальних послуг;
- виявлення/встановлення недостовірності поданих   отримувачем соціальної послуги інформації/документів під час звернення за наданням соціальної послуги, що  унеможливлює подальше її надання;
- ліквідація (припинення діяльності) надавача або припинення ним надання відповідної соціальної послуги.

Зміст соціальної послуги консультування

Основні заходи, що складають зміст соціальної послуги, передбачають:

Зміст послуги:

- допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх розв’язання;

- залучення отримувача соціальної послуги до вирішення власних проблем, складання плану виходу зі складної життєвої ситуації та допомогу в його реалізації;

- надання інформації з питань соціального захисту населення;

- представлення інтересів;

- надання психологічної допомоги;

- корегування психологічного стану та поведінки в повсякденному житті;

- сприяння навчанню, формуванню та розвитку соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції;

- участь в організації та діяльності груп самодопомоги;

- допомога в зміцненні/відновленні родинних і суспільно корисних зв’язків;

- сприяння в отриманні правової допомоги;

- сприяння в отриманні інших соціальних послуг відповідно до виявлених потреб;

- сприяння у працевлаштуванні (у тому числі у проведенні експертизи потенційних професійних здібностей, професійної орієнтації).

Форма надання соціальної послуги: Денна.

Термін надання соціальної послуги: соціальна послуга може надаватись разово, короткостроково, періодично, довгостроково.

Соціальні групи: особи, сім’ї, групи осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Умови надання соціальної послуги: Безоплатно.

Правові підстави для надання соціальної послуги: Закон України «Про соціальні послуги» ст. 16.3 (від 17 січня 2019 №2671-VIII), постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг», Державний стандарт соціальної послуги консультування, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 02.07.2015 № 678, Статут КЗ «Центр соціальних служб Теплицької селищної ради», затверджений рішенням №53 І-го пленарного засідання 3-ї сесії Теплицької селищної ради 8 скликання.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:

1. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачеві соціальної послуги в її наданні, якщо за наявних ресурсів він не здатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги (відсутність кваліфікованих спеціалістів, матеріальної бази, вільних місць у суб’єкта, що надає соціальну послугу.

2. Наявність в отримувача соціальної послуги розладу психіки та/або поведінки, стану гострого алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, ознак гострого захворювання).

Зміст соціальної послуги екстрене (кризове) втручання

Основні заходи, що складають зміст соціальної послуги, передбачають:

Зміст послуги: 

- проведення оцінки кризової ситуації;

- детальний аналіз та обговорення кризової ситуації, зокрема, що виникла внаслідок вчинення насильства в сім’ї;

- інформування про кризову ситуацію, її наслідки, права людини в кризовій ситуації, способи та процедури отримання допомоги;

- забезпечення термінових базових потреб (у безпеці, харчуванні, медичній допомозі, одязі тощо);

- організація та надання психологічної підтримки в кризовій ситуації і допомога у подоланні її наслідків, у тому числі, що виникла внаслідок вчинення насильства в сім’ї (психодіагностика, психологічне консультування, психологічна підтримка);

- сприяння у забезпеченні безпечним місцем перебування (тимчасовим притулком);

- забезпечення взаємодії з іншими фахівцями та службами для усунення ознак кризової ситуації (виклик бригади швидкої допомоги, правоохоронних органів, представників державних соціальних служб, комунальних і транспортних служб тощо);

- допомога в оформленні документів.

Форма надання соціальної послуги:

- за місцем проживання отримувача;

- за місцем перебування отримувача соціальної послуги (заклад охорони здоров’я, заклад освіти, тимчасовий притулок, тимчасові мобільні пункти допомоги, місця перебування родичів та близьких постраждалих, тимчасове безпечне місце тощо);

- в організації, яка здійснює кризове втручання.

Термін надання соціальної послуги: послуга надається негайно з моменту отримання інформації про кризову ситуацію до моменту усунення ризику, спричиненого кризовою ситуацією, або подолання обставин, які її спричинили. Строк надання не більше 72 годин з початку надання соціальної послуги, після чого для подолання складних життєвих обставин особа чи сім’я отримує інші необхідні соціальні послуги.

Соціальні групи: сім’ї, діти та молодь, які перебувають у складних життєвих обставинах; прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, сім’ї опікунів, піклувальників; особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;особи з числа випускників інтернатних закладів; молодь, яка звільнилася з  місць позбавлення волі; особи з інвалідністю; діти та особи, які зазнали жорстокості та насилля, постраждали від торгівлі людьми.

Умови надання соціальної послуги: Безоплатно.

Правові підстави для надання соціальної послуги: Закон України «Про соціальні послуги» ст. 16.3 (від 17 січня 2019 №2671-VIII), постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг», Державний стандарт соціальної послуги кризового та екстреного втручання (наказ Міністерства соціальної політики від 01.07.2016   № 716, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.07.2016 за № 990/29120)., Статут КЗ «Центр соціальних служб Теплицької селищної ради», затверджений рішенням №53 І-го пленарного засідання 3-ї сесії Теплицької селищної ради 8 скликання.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:

суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачу соціальної послуги у її наданні, якщо суб’єкт не в змозі задовольнити потреб отримувача соціальної послуги.

Не може бути відмовлено у наданні соціальних послуг у разі наявної загрози життю чи здоров’ю особи, домашнього насильства, насильства за ознакою статі або жорстокого поводження з дітьми.

Зміст соціальної послуги соціальний супровід

Основні заходи, що складають зміст соціальної послуги, передбачають:

Зміст послуги: 

- відвідування отримувача соціальної послуги за місцем його проживання (перебування);

- оцінку потреб сім’ї (особи), яка перебуває у СЖО;

- складання індивідуального плану соціального супроводу;

- аналіз коригування плану соціального супроводу;

- інформування щодо питань, пов’язаних з наданням інших послуг і соціальної допомоги. Надання інформаційно-освітніх матеріалів, інструкцій, буклетів, листівок;

- бесіди з отримувачем соціальної послуги, членами його сім’ї, особами з найближчого оточення (очно, телефоном);

- психологічну підтримку згідно з професійною компетенцією (організація психотерапевтичних груп, психологічна корекція);

- організацію та проведення сімейних групових нарад, мережевих зустрічей; залучення отримувача послуги до участі у тренінгах, дискусіях, засіданнях за круглим столом, семінарах, лекціях та інших заходах;

- допомогу отримувачу соціальної послуги в оформленні документів;

- перенаправлення отримувача соціальної послуги до інших надавачів соціальних послуг, у тому числі для отримання спеціалізованих послуг;

- організацію та забезпечення діяльності груп взаємодопомоги;

- ведення документації.

Форма надання соціальної послуги: Безоплатна

Термін надання: не більше ніж шість місяців з дня прийняття рішення про надання такої послуги. У разі складного випадку тривалість надання соціальної послуги може бути продовжено до одного року.

Соціальні групи: сім’ї з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, які не в змозі подолати їх за допомогою власних можливостей, у зв’язку з інвалідністю батьків або дітей, вимушеною міграцією, наркотичною або алкогольною залежністю одного або обох членів сім’ї, перебуванням у місцях позбавлення волі, ВІЛ- інфекцією, насильством у сім’ї; сім’ї,  у яких  існує ризик передачі дитини до закладів дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування; сім’ї, члени яких є випускниками інтернатних закладів; сім’ї, члени яких перебували у виховних, виправних колоніях, слідчих ізоляторах та повернулися з них або були засуджені до покарань без позбавлення волі; діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, які є випускниками  інтернатних закладів; одинокі матері чи батьки ( у тому числі неповнолітні), яким потрібна підтримка.

 Умови надання соціальної послуги: Безоплатно.

Правові підстави для надання соціальної послуги: Закон України «Про соціальні послуги» ст. 16.3 (від 17 січня 2019 №2671-VIII), постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг», Державний стандарт соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування (наказ Мінсоцполітики від 11.08.2017 №1307, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.09.2017 №1089/30957), Статут КЗ «Центр соціальних служб Теплицької селищної ради», затверджений рішенням №53 І-го пленарного засідання 3-ї сесії Теплицької селищної ради 8 скликання, рішення №602 14-ї сесії Теплицької селищної ради 8 скликання від 05.11.2021 року «Про надання за рахунок бюджетних коштів соціальної послуги з соціального супроводу сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах».

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:

- досягнення позитивного результату соціального супроводу, подолання/мінімізація сім’єю (особою) наслідків СЖО, усунення причин та умов, що спричинили такі обставини;

- закінчення строку дії договору про надання послуги соціального супроводу або порушення умов такого договору;

- зміна отримувачем соціальної послуги місця проживання чи перебування;

- письмова відмова отримувача послуги або його законного представника від її надання, якщо така відмова або її наслідки не спричиняють порушення прав і свобод інших осіб, особливо дітей;

- систематична неучасть отримувача послуги без поважних причин у заходах, передбачених індивідуальним планом соціального супроводу, за винятком ситуації, коли припинення надання послуги спричиняє порушення прав і свобод інших осіб, особливо дітей.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь