Оголошується конкурс на посаду директора Комунального закладу «Централізована бібліотечна система Теплицької селищної ради»

Дата: 12.03.2021 21:49
Кількість переглядів: 1597

Фото без опису

 

Відповідно до Законів України «Про культуру», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми  роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури» від 28 січня 2016 року №955-VIIІ, рішення 5 сесії Теплицької селищної ради 8 скликання № 173 від 03.03.2021 року «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника закладу культури»,  відділ освіти, культури, молоді та спорту Теплицької селищної ради оголошує конкурс на посаду директора  Комунального закладу «Централізована бібліотечна система Теплицької селищної ради».

Загальні вимоги до кандидатів: вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, вільне володіння державною мовою, здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Обмеження щодо кандидатів:керівником комунального закладу культури не може бути призначена особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

- має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

- є близькою особою або членом сім’ї керівника органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління закладом культури, а саме відділу освіти, культури, молоді та спорту Теплицької селищної ради.

Особа, яка бере участь у конкурсі, впродовж 30 днів від оголошення подає такі документи:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

- автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

- копію документа, що посвідчує особу, копію документів про вищу освіту;

- два рекомендаційні листи довільної форми;

- мотиваційний лист довільної форми.

Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Прийом документів на посаду директора розпочинається з 12 березня 2021 року та триває упродовж 30 днів по 10 квітня 2021 року.

Зазначені документи надсилаються на поштову адресу відділу освіти, культури, молоді та спорту Теплицької селищної ради: вул. Незалежності, 7, смт Теплик, 23800 та електронну адресу: osvita@teposvita.gov.ua.

На засідання конкурсної комісії кандидатам необхідно підготувати публічну презентацію проекту програми розвитку Комунального закладу «Централізована бібліотечна система Теплицької селищної ради» на один і п’ять років.

 

Формування конкурсної комісії

Конкурсна комісія складається з дев’яти осіб. Персональний склад конкурсної комісії, який затверджує своїм наказом відділ освіти, культури, молоді та спорту Теплицької селищної ради, формується до 31 березня 2021 року. До  складу конкурсної комісії подають по три кандидатури члени трудового колективу, громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування та відділ освіти, культури, молоді та спорту. Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб.

Члени конкурсної комісії мають бути неупередженими та незалежними. Не допускається втручання в діяльність конкурсної комісії будь-яких органів влади, а також учасників конкурсу.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

- має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

- є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи органу управління;

- є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

Під час виникнення у члена конкурсної комісії обставин, зазначених вище, такий член конкурсної комісії зобов’язаний невідкладно самостійно подати до відділу освіти, культури, молоді та спорту Теплицької селищної ради письмову заяву про самовідвід.

У разі неподання зазначеної інформації, член конкурсної комісії несе відповідальність згідно із законодавством.

У разі виникнення (виявлення) у члена конкурсної комісії зазначених вище обставин, після формування складу конкурсної комісії такий член конкурсної комісії підлягає заміні відповідним суб’єктом подання, який запропонував кандидатуру зазначеного члена конкурсної комісії, не пізніше наступного робочого дня після встановлення (виявлення) зазначених обставин.

  Кандидатури до складу конкурсної комісії від трудового колективу обираються на загальних зборах трудового колективу. Для включення їх до складу конкурсної комісії до відділу освіти, культури, молоді та спорту подаються:

  • супровідний лист у довільній формі із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії,
  • протокол загальних зборів трудового колективу за підписом головуючого та секретаря зборів.

Громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування подають відділу освіти, культури, молоді та спорту Теплицької селищної ради лист, підписаний керівником громадської організації із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії.

До листа додаються:

- заяви кандидатур,

- копія статуту громадської організації, завірена належним чином

- копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, завірена належним чином.

У разі подання кандидатур не менше ніж від двох громадських організацій відділ освіти, культури, молоді та спорту Теплицької селищної ради забезпечує онлайн-трансляцію жеребкування на своєму офіційному веб-сайті. Жеребкування відбудеться 02 квітня 2021 року, в залі засідань Теплицької селищної ради за адресою: вул. Незалежності, 7, смт Теплик.

Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії подаються до відділу освіти, культури, молоді та спорту до 12.00 год 31 березня 2021 року.

Документи подаються за адресою: 23800, смт Теплик, вул. Незалежності, 7, приймальня. За додатковою інформацією звертатись за тел. (04353) 2-15-04, е-mail: osvita@teposvita.gov.ua.

 

Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору.

Кравцова Ольга Олександрівна, головний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту Теплицької селищної ради 2-15-04,  е-mail: osvita@teposvita.gov.ua.

Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів.

На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника комунального закладу культури, на відповідність кваліфікаційним вимогам. Результати розгляду невідкладно повідомляються кандидатам електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, зазначеним в автобіографії.

На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування та оприлюднює його на офіційному веб-сайті відділу освіти, культури, молоді та спорту та/або офіційному веб-сайті Теплицької селищної ради. Спосіб голосування визначається рішенням конкурсної комісії.

 

 

Відомості

про умови праці, про матеріально – технічну базу,

фінансову звітність комунального закладу «Централізована бібліотечна система Теплицької селищної ради» за 2020 рік

Умови праці директора

    Посада – директор Комунального закладу «Централізована бібліотечна система Теплицької селищної ради».

Оплата праці здійснюється   відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами), наказу Міністерства культури України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18 жовтня 2005 року № 745 (із змінами), Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (із змінами), виходячи з установлених документів, згідно штатного розпису посадовий оклад директора Комунального закладу «Централізована бібліотечна система Теплицької селищної ради» у 2020 році становив – 5051,00 грн.

Відповідно до статті 30 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» та постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 року №84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек» надається доплата за вислугу років.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 року №1073 «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек» за результатами роботи здійснюється виплата надбавки за особливі умови роботи.

Згідно з чинним законодавством України директору надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні та додаткова оплачувана відпустка тривалістю 4 календарних дні за ненормований робочий день. Оплата відпустки проводиться, виходячи із середньомісячного заробітку, обчисленого в порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.

Відомості про матеріально – технічну базу

Комунальний заклад «Централізована бібліотечна система Теплицької селищної ради» нараховує 19 бібліотек-філіалів з них:

  • Центральна бібліотека;
  • Бібліотека-філіал для дітей;
  • 17 сільських бібліотек-філіалів.

Книжковий фонд комунального закладу складає 207013 примірників літератури на суму 1038845,35 грн.

У 8 бібліотеках комунального закладу нараховується 14 комп’ютерів,  3 одиниці копіювальної техніки, 9 бібліотек територіальної громади мають доступ до мережі Інтернет.

Майно, обладнання, фонди, тощо, вартість якого відображається у зведеному балансі Централізованої бухгалтерії, є комунальною власністю Теплицької територіальної громади, управління, яким здійснює Засновник та яке передано Закладу на правах оперативного управління.

 

Фінансова звітність додається

Баланс на 01.01.2021 р. бібліотечна система.

Звіт про фінансові результати бібліотечної системи.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних